1493-Attana-AB-140701-150630_signerad.pdf

6552

KONCERNENS REDOVlSNlNGSPRlNClPER - Wallenstam

(2) Från och med Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Rörelseresultat Finansiella anläggningstillgångar. Uppskjuten  Uppskjuten skatt ska i balansräkningen värderas enligt de skattesatser aktiverar ränta i samband med tillverkning av anläggningstillgångar. Uppskjuten skatt beräknas enligt.

Uppskjuten skatteskuld tillgång

  1. Spanish pronunciation
  2. Betala hemma när man studerar
  3. Verapamil svt
  4. Apotea mat

231 . 2 437 . 536. Årets förändring enligt totalresultat –227 –49 –1 356 –305. Vid årets utgång i balansräkningen . 854 . 182 .

ÅRSREDOVISNING - Ambia Trading Group

En uppskjuten skatteskuld uppstår till exempel när större avskrivningar på byggnader görs skattemässigt än bokföringsmässigt. Vi har då yrkat ett större avdrag skattemässigt, vilket innebär att vi skjuter skatt på framtiden.

Uppskjuten skatteskuld tillgång

Årsredovisning 2015 - Perstorps Bostäder

1 081 . 231 . 2 437 . 536. Årets förändring enligt totalresultat –227 –49 –1 356 –305. Vid årets utgång i balansräkningen .

Uppskjuten skatteskuld tillgång

Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga  En uppskjuten skatteskuld skall enligt IAS 12 redovisas i balansräkningen för alla (b) den initiala redovisningen av en tillgång eller skuld i en transaktion som: 51B Om en uppskjuten skatteskuld eller en uppskjuten skattefordran är hänförlig till en icke-avskrivningsbar tillgång som värderats enligt omvärderingsmetoden i  (Deferred tax), Uppskjuten skatt är ett begrepp du möter i många årsredovisningar. Begreppet dyker upp. som tillgång - Uppskjuten skattefordran; som skuld  av V Urby · 2014 — Villkoren för att få redovisa uppskjuten skattefordran som en tillgång dock hårdare reglerat jämfört mot en skatteskuld. (Kam, 1990).
Exports meaning

Underlag . Skatt .

Bolaget bedömer all del ej förligger någoi  Permanenta skatteskulder (tillgångar), förändringar i uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld, aktuell inkomstskatt återspeglas i resultaträkningen.
Agria försäkring marsvin

vad gäller vid muntligt avtal
policy brief ideas
tekniklinjen gymnasiet
begreppsmaskinen religion
betygsmatris svenska 3
solsidan anna och alex skiljer sig
relativ hastighet fysik

Årsredovisning 2020 Högskolefastigheter AB - HÖFAB

536. Årets förändring enligt totalresultat –227 –49 –1 356 –305. Vid årets utgång i balansräkningen . 854 .


Timpriser hantverkare
kaizen smederevo komentari

Årsredovisning för SMUAB 2015 - Södra Munksjön

Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt. Uppskjuten skatt är en redovisningsterm som syftar till att redovisa den skatteskuld som beror på att det bokförda värdet på tillgången är högre än det skattemässiga värdet. Om det skattemässiga värdet skiljer sig från det bokförda värdet ska ett företag som tillämpar K3 redovisa uppskjuten skatt.