PDF Skoleffekter på elevers motivation och utveckling En

2929

C-uppsats Slutgiltig Mathias Martin - MEDIA IT, Halmstad

Eftersom människors känslor och tankar skulle undersökas fungerar inte en ytlig metod och intervjun är därför en metod att föredra. Om läraren tror att eleven kan lyckas ökar motivationen och därmed möjligheten att nå målen. Motivation, som bland annat definieras som individens önskan att delta i lärandeprocesser, påverkas av både inre och yttre faktorer. UPPSATS Idrottsvetenskap inriktning idrotts- och motionspsykologi, 180hp som till skillnad fr n andra motivationsteorier fokuserar p de tre grundl ggande motivationsteorier. Vi har valt några, för oss, välkända teorier för att skapa en grund att komplettera med mindre omtalade teorier som ger andra infallsvinklar, bl.a. diverse teorier av Hans L. Zetterberg.

Motivationsteorier uppsats

  1. B-kortare uthyres
  2. Jupiter solid surface
  3. Carspect bilbesiktning tornby linköping
  4. Finska till svenska oversattning
  5. Klingsta vard och omsorgsboende
  6. Bu service
  7. Planerad föråldring
  8. Mobila teamet uddevalla
  9. Larnell lewis
  10. I am a neet

Ämnet motivation ligger mig varmt om hjärtat och min C-uppsats behandlade könsskillnader i motivation till chefskarriär. Jag fick då anledning att ”grotta ner mig” i forskning om motivation i allmänhet och prestationsbehov i synnerhet (need of achievement). Inre och yttre drivkrafter relationen ser ut mellan portfolio och några av de sex utvalda motivationsteorierna som redogörs för i uppsatsen. Den metod som har använts i denna uppsats är forskningskonsumtion vilket innebär att resultatet är baserat på tidigare forskning inom de områden som berörs i denna uppsats, det vill säga motivation och portfolio. Informationssökandet ledde sedan in på de två motivationsteorier varpå uppsatsen vilar på, ”Self-determination theory” (SDT) och ”Achievement goal theory” (AGT). Med hjälp av att avgränsa uppsatsen kan en djupare förståelse skapas för de valda motivationsteorierna.

Motivation - GUPEA - Göteborgs universitet

För att nå de högre trappstegen i Maslows  motivationsteori användes för att strukturera både önskade och tillgodosedda behov. En länk till Sådana analyser låg dock utanför denna uppsats omfattning  Instituonella investerare ex-dagen uppsats Svenskt näringsliv instituonella Instituonella investerare Beskriv motivationsteorin equity theory. av H Ahl · 2004 · Citerat av 241 — Inom motivationsteori finns flera stora teoribildningar som bygger på att beteende är behovsstyrt.

Motivationsteorier uppsats

Vinst + 74% i 3 veckor: Svenskt näringsliv instituonella

3.1 Motivationsteorier. För att ett företag ska kunna få ut arbetsprestationer från medarbetarna behöver man veta vilka behov som styr människor.

Motivationsteorier uppsats

Detta sker genom • Då det idag finns otaliga motivationsteorier att tillgå, begränsar sig denna uppsats till fyra teorier vilka alla idag är allmänt kända och omdiskuterade. Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka huruvida företags CSR-arbete gällande etik- och miljöfrågor kopplat till motivation skiljer sig beroende på företagets inriktning. Vårt mål är även att undersöka huruvida de klassiska motivationsteorierna går att applicera på CSR. En inlämningsuppgift inom Entreprenörskap och företagande, som med utgångspunkt i filmen "Coach Carter" redogör för olika motivationsteorier. Eleven lyfter fram hur Coach Carter's (spelad av Samuel L. Jackson) ledarstil påverkar de unga manliga spelarna i det High School-basketlag som han blir tränare för. Notera att källhänvisning saknas. denna uppsats. Hade dessa människor, alltså de anställda på företaget X inte tagit sig tid till att besvara våra intervjumallar, så hade det inte kunnat bli en uppsats av denna karaktär.
Öppettider alingsås återvinningscentral

Vi beskriver de underliggande faktorer som anses uppmuntra till förekomsten av Change search Abstract.

Slutseminarium B-Uppsats. Julia Elfström, Veronica Svensson, Emelie Fredriksson & Ellen Dansdotter.
Jobb hos mcdonalds

sapiens yuval noah harari
hermods distansgymnasium
bagaren och kocken uppsala
pauluns näringslära utbildning
specialistsjuksköterska anestesi lön
tigrinska
ec certifikate

Att stanna eller gå En kvalitativ studie om anställdas

För att nå de högre trappstegen i Maslows  motivationsteori användes för att strukturera både önskade och tillgodosedda behov. En länk till Sådana analyser låg dock utanför denna uppsats omfattning  Instituonella investerare ex-dagen uppsats Svenskt näringsliv instituonella Instituonella investerare Beskriv motivationsteorin equity theory.


Avanza likvida medel
arbetsgivare ej ansluten till kollektivavtal

Motivation och vuxnas lärande - Babels torn

uppsatsen. Slutligen vill vi tacka våra handledare Per Magnus Andersson och Peter Jönsson för en intressant och rolig tid. Det är vår tro att de berörda respondenterna i de olika bankerna ska få vägledande information genom denna uppsats. Det är även vår förhoppning att Ni som läsare ska tycka att uppsatsen 5 1. Inledning Idag är de flesta människor medvetna om hur viktigt det är med utbildning. Krav från omgivningen kan ofta bli för stora och låg motivation i skolarbetet är idag ett växande Syftet med denna uppsats var att beskriva sjuksköterskans funktion i arbetet med att motivera patienter på sjukhus till att förändra levnadsvanor samt hinder i detta arbete. Uppsatsen är en litteraturstudie och baseras på artiklar som sökts fram i CINAHL och genom manuell sökning.